Presentatie

Onze visie

Uw boekhouder is een vertrouwenspersoon: via uw boekhouding komt uw boekhouder immers veel over u te weten. Daarom is het belangrijk dat uw boekhouding steeds door dezelfde persoon gevoerd wordt, iemand die uw dossier door en door kent. Dit is een reden om tot hiertoe ‘solo' te werken. Iedere klant kan erop rekenen dat de fiscale aangiften door de boekhouder zelf worden opgesteld en ingediend.

Boekhouding draait uiteindelijk om geld, UW geld. Daarom zijn wij voorstander van een strikte opvolging en nauwe samenwerking tussen klant en boekhouder. Hoe meer inzicht in uw eigen boekhouding, hoe groter het begrip van de wisselwerking tussen commerciële activiteiten en winsten. Zo is het interessant om te zien welke impact bepaalde acties hebben op de cijfers van de zaak.

Hiervoor bieden wij een handig instrument aan: de gebruikte boekhoudsoftware werkt via het internet. Afgezien van het feit dat het gesleur met laptops tot het verleden behoort, biedt dit systeem nog andere voordelen:

  • U kan als klant uw eigen login en paswoord bekomen, waardoor u – zonder uw boekhouder lastig te vallen – zelf uw boekhouding kan consulteren en de recentste cijfers oproepen. Ook heel handig om te zien hoe facturen geboekt worden en om originele facturen terug op te zoeken (bijvoorbeeld in het geval van een defect tijdens garantie);
  • Wie een stap verder wilt gaan en zelf wilt boeken, komt ook aan zijn trekken. Het pakket zit zo schitterend ineen dat zelfs iemand zonder boekhoudkundige kennis perfect in staat is een heel deel zelf te boeken. Minstens 1 keer per kwartaal dienen de originele documenten naar de boekhouder te komen, waar alle boekingen door de boekhouder worden nagekeken en - indien nodig – gecorrigeerd alvorens de definitieve aangifte wordt opgesteld en elektronisch ingediend;
  • Heeft u een hekel aan papieren en cijfers? Dan kunnen wij ook alle boekingen voor u doen: de voorbereidende standaardboekingen worden in dit geval door een medewerker geboekt. Werk dat daarna op dezelfde manier wordt nagekeken en afgewerkt door de boekhouder alsof het door de klant zelf werd gedaan.

De informatica evolueert zeer sterk. Ons kantoor volgt een aantal ontwikkelingen op de voet en springt dadelijk mee op de boot indien het om een verbetering gaat. Zo worden al een paar jaar alle aangiften die elektronisch kunnen ingediend worden, op deze manier ingediend. Dat is de beste manier om verlies in postsorteercentra of scanningscentra te voorkomen. Ook wordt dadelijk na het elektronisch indienen, een ontvangstbevestiging bezorgd. Een kopie van dit bewijs dat bij uw aangifte ingediend werd, waarop datum en de ingediende cijfers staan, wordt telkens bij de factuur voor de geleverde prestaties gevoegd.

Wederzijds begrip is noodzakelijk voor een vlotte samenwerking. Het is niet nodig om een winkel te sluiten, eerst thuis andere kleding te gaan aantrekken of de kinderen achter te laten bij een babysitter om naar de boekhouder te gaan. Daarentegen vraag ik wel om steeds op voorhand een afspraak te maken. Vragen? Liefst per e-mail. Dagelijks wordt de e-mail nagekeken op een moment dat het niet storend is voor de bezigheden.

Zoals eerder aangehaald, werken hier ook medewerkers die geen boekhouder zijn. Enerzijds als hulp bij administratief werk, zoals klassement en telefoon beantwoorden, en het voorbereidend inputwerk bij klanten die dit zelf niet zien zitten. Verder zag ik mij helaas verplicht een externe credit controller in te schakelen. Facturatie gebeurt gemiddeld 1 keer per kwartaal, waarbij al het werk van dit afgelopen kwartaal gefactureerd wordt. Een stipte betaling is het minste wat verwacht kan worden indien reeds een heel kwartaal voor u gewerkt werd.