Diensten

Wat DOET een boekhouder?

Heel kort samengevat zorgt uw boekhouder voor uw administratieve verplichtingen naar de verscheidene administraties (in de volksmond de staat genoemd) toe. Door de steeds ingewikkeldere wetgeving zien hoe langer hoe meer mensen het niet meer zitten om zelf nog aan deze verplichtingen te voldoen en doen dan beroep op een boekhouder. Dit zowel zelfstandigen als vennootschappen of verenigingen, als particulieren.

U bent particulier:

  • Het meest gevraagde werk aan een boekhouder is het invullen van de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting;
  • Daarnaast kan uw boekhouder reeds in de loop van het jaar een schatting maken over het resultaat zodat u tijdig rekening kan houden met eventueel bij te betalen belastingen of uw werkgever kan vragen om de bedrijfsvoorheffing aan te passen.

U overweegt om een zaak te beginnen:

  • Een boekhouder kan u tijdens de voorbereidingen helpen een financieel plan op te stellen om eventuele leningen in orde te krijgen of om fabeltjes de wereld uit te helpen;
  • Indien uw boekhouder, net zoals ons kantoor, erkend entrypunt is, kunnen alle startersformaliteiten voor zelfstandigen zoals inschrijven bij de KruispuntBank van Ondernemingen, activatie van een btw-nummer, inschrijven bij een sociale kas voor zelfstandigen, aanvragen van erkenningen bij het voedselagentschap, leurderskaarten, registratie van aannemers e.d. gebeuren vanop het kantoor van de boekhouder: 1 plaats om alles in orde te brengen!
  • Indien u ineens een vennootschap wenst op te richten, helpt uw boekhouder u bij het opstellen van een (verplicht) financieel plan, het aanvullen van de oprichtingsstatuten via de notaris en na het verlijden van de akte de overige verplichtingen die vergelijkbaar zijn met het starten van een eenmanszaak.

Na de start:

  • Het voeren van de boekhouding Eenmanszaken met een beperkte omzet mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren. Dit houdt in dat enkel aankopen en verkopen geboekt dienen te worden zolang bij iedere factuur bewezen kan worden hoe ze betaald werd. Vennootschappen moeten verplicht een volledige boekhouding voeren: ook de bankuittreksels en kasboeken moeten geboekt worden;
  • Opstellen en indienen van alle mogelijke fiscale aangiften, waarvan de belangrijkste zijn: BTW-aangiften, alsook de jaarlijkse lijst van btw-plichtige afnemers; Aangifte directe belastingen, naargelang uw situatie in de personenbelasting, vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting, inclusief het opstellen van de bij te voegen bijlagen;
  • Opstellen en neerleggen van jaarrekeningen: vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (waarvan de bekendste: bvba en nv) zijn tot hiertoe nog verplicht jaarlijks een jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank;
  • Bijstand bij controles.